Öğeyi Oyla
(14 oy)
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Nesneleri, kavramları tanımamıza yarayan sözcükle­re..............denir. İsim sözcüğünün eş anlamlısı...............dır. Evrende tek olan, benzeri bulunmayan varlıklara ve­rilen isimlere................isim denir. Aynı türden varlıkları karşılayan isimlere.................isimler denir. Çokluk eki almayan isimlere............isimler; çokluk eki alan isimlere.................isimler; çokluk eki alma­dığı hâlde çokluk ifade eden isimlere..............isimle­ri denir. Duyu organlarımızla varlığını algıladığımız varlıklara verdiğimiz isimlere...............isimler; duyu organları­mızla varlığını kavrayamadığımız; ancak kavram ola­rak evrende olduğuna inandığımız varlıklara verdiği­miz isimlere..................isimler denir. "Sokak, araba, çiçek"...............isimlere örnektir, "melek, şeytan, vicdan"...........isimlere örnektir. Bir isim cümlede kullanıldığı anlamına göre somut veya soyut olabilir. "Aramızdaki bu dargınlık duvarı beni üzüyor." cümle­sinde altıçizili olan kelime......................bir kelime­dir. "doğanın…
Öğeyi Oyla
(68 oy)
1.   "Büyük" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır? A)    Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez. B)     Büyüğün dediği yanlış da olsa doğrudur. C)     Büyük lokma ye, büyük laf etme. D)    Büyük balık küçük balığı yutar. E)     Büyük oynayan, "Ya hep, ya hiç!" demiş olur. 2.   "Açık" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ad" görevindedir? A)    Oh be! Açık hava iyi geldi. B)     Benimle açık konuş arkadaş, lafı dolandırma. C)     Burnun bir mil kadar açığında bir kayalık vardır. D)    Akşamın bu saatinde açık berber bulabilecek mi­yiz? E)     O tabloları açık artırmayla satarız. 3.   “Renk bildiren sözcükler; bir addan önce, varlığın nite­liğini…
Page 47 of 47

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI