Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

1.   Milli Edebiyat’ın etkisiyle “memleket” edebiyatı anlayışının ilk örneklerini verenlerden biri olan ---; konusu yönünden duygusal bir aşk romanı olan --- adlı yapıtında, Anadolu'yu değişik yönleriyle tanıtmıştır. 3u romanında Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Kuşadası gibi yöreleri, bu yörelerde yaşayan insanların sorunlarını sergilemiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    H. Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi

B)    Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye

C)     Falih Rıfkı Atay, Bizim Akdeniz

D)    Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu

E)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban

2.   Aşağıdakilerin hangisi Milli Edebiyat'ın temsilcilerinden biri değildir?

A)    Ziya Gökalp        

B)    Ömer Seyfettin

C)     Fuat Köprülü       

D)    Ahmet Rasim

E)    Ali Canip Yöntem

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdakilerden hangisindeki eserler aynı sanatçıya aittir?

A)    Tarık, Jön Türk, Pejmürde

B)    Şir, Zavallı Kız, Ölü

C)     Ateşpare, Şerare, Füruzan

D)    Nesteren, Eşber, Vuslat

E)    Afife Anjelik, Gülnihal, İntibah

2.   Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemine "çeviri dönemi" de denir. Bu dönemde şiir, hikâye, roman çevirileri yapılmış, 1831'de “Takvim-i Vakayi”, 1840'ta 'Ceride-i Havadis" gazeteleri çıkarılmıştır. Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan --- ise 1860'ta çıkarılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Tercüman-ı Şark

B)    Hürriyet

C)     Tercüman-ı Ahval

D)    Diyojen

E)    Tercüman-ı Hakikat

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Page 47 of 48
YUKARI