Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Ziya Paşa Türk, Arap ve Iran şairlerinden seçtiği şiirlerden oluşan --- adlı antolojinin önsözünde Divan edebiyatını över. Bunun üzerine Namık Kemal --- adlı eserinde Ziya Paşa'yı ağır bir dille eleştirir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

A)    Tahrib-i Harabat, Harabat

B)    Harabat – Mukaddeme-i Celal

C)     Zafername – Tahrib-i Harabat

D)    Harabat – Tahrib-i Harabat

E)    Harabat – Devr-i İstila

2.   Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    İlk öykü örneklerini yazmıştır.

B)    Anlatımı yalındır.

C)     Romanları teknik bakımdan kusursuzdur.

D)    Eserlerinde edebilik düşüncesine rastlanmaz.

E)    Romanlarında olayların akışını kesip araya girer.

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   "Büyük" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır?

A)    Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.

B)     Büyüğün dediği yanlış da olsa doğrudur.

C)     Büyük lokma ye, büyük laf etme.

D)    Büyük balık küçük balığı yutar.

E)     Büyük oynayan, "Ya hep, ya hiç!" demiş olur.

2.   "Açık" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ad" görevindedir?

A)    Oh be! Açık hava iyi geldi.

B)     Benimle açık konuş arkadaş, lafı dolandırma.

C)     Burnun bir mil kadar açığında bir kayalık vardır.

D)    Akşamın bu saatinde açık berber bulabilecek mi­yiz?

E)     O tabloları açık artırmayla satarız.

3.   “Renk bildiren sözcükler; bir addan önce, varlığın nite­liğini bildirecek biçimde kullanılırsa sıfat, bir varlık olarak rengin kendisini ifade ederse ad olur.” Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ye­şil" sözcüğü ad olarak görev yapmıştır?

A)    Yeşil gözlerini bana dikti, bakıyor.

B)     Bursa'da Yeşil Türbe, Konya'da Yeşil Kubbe, iki inanç anıtıdır.

C)     Şu yeşilçizgili poplinden bir gömleklik alayım.

D)    Şuradan azıcık da yeşil biber alalım.

E)     Aslında halkımız yeşili sever.

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adıkul­lanılmamıştır?

A)      Sürü ağıla geldi, çoban ortada yok.

B)      Yönetim kurulu, dün bu konuyu görüştü.

C)      Akşamları tüm aile ocak başında toplanırdı.

D)      Tatil bitti, meclis işbaşı yaptı.

E)      Günlerden pazar, bugün okulda kimse yoktur.

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçültme adıdır?

A)      Buğdayların arasında kıpkızıl gelincikler boy at­mıştı.

B)      Çocuğun bademcikleri yine azıttı.

C)      Kafesin içinde kedi yavrusu kadar bir maymun­cuk vardı.

D)      Kan kusuyorken kızılcık şerbeti içtim, diyemem.

E)      Hayvanların gözünde de arpacık çıkar mı ki?

6.   Gönül bahçesinde korku gezeni

Asla kabul etmez hakça düzeni

Sevdası, sabrı, aklı izanı

Katı olan safımıza gelmesin.

Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)      Belirtisiz ad tamlaması

B)      Fiilden türemiş ad

C)      İyelik eki almış ad

D)      Ünlüsü düşmüş ad

E)      Zincirleme ad tamlaması

7.   Bu yağmur, kanımı boğan bir iplik

Tenimde acısız yatan bir bıçak

Bu yağmur yerde taş ve bende kemik

Dayandıkça çisil çisil yağacak

Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    Somut ad           

B)    Sıfat           

C)     Türemiş ad

D)    Basit ad       

E)    Birleşik ad

8.   “Merdiven basamaklarının düzensizliği yürüyüşü zor­laştırıyor.” Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine ben­zer bir ad tamlaması vardır?

A)    Sanatçı adaylarının heyecanı, izleyicileri de sar­dı.

B)     Dükkânın yeni müşterileri, daha titiz hizmet bek­liyorlar.

C)     Caddelerin kalabalığı alışverişin aksamasına da yol açabilir.

D)    Yarışma sonuçları adreslerinize yazılı olarak bil­dirilecek.

E)     Parktaki taş heykeller koruma altına alınmalı.

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük (ya da sözcükler) girmiş bir ad tamlaması vardır?

A)    O renkli kalemleri kardeşimin çantasından aldım.

B)     Vatandaşlar pazar yerlerinin boş durmasından yakınıyorlar.

C)     Spor malzemelerini bu dolaba yerleştir.

D)    Mahallenin henüz görmediğim sokakları da var.

E)     Dayının söylediklerini, sakın aklından çıkartma.

10.  “Belirtili ya da belirtisiz ad tamlamalarında bazen tam­lanan eki düşebilir.” Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler bu durumun örneği değildir?

A)    Ardımızdaki ağır demir kapı gümleyerek kapan­dı.

B)     Dayımların ev iki sokak altımızdaydı.

C)     Osmangil'in Durmuş şehre göçecekmiş diyorlar, duydun mu?

D)    Asar'ın doruk bulutlandı mı korkacaksın arkadaş, yağmur basacak demektir.

E)     Emin'inki ortaokula başladı bu yıl.

CEVAPLAR

1-B  2-C  3-E  4-E  5-C  6-E  7-E  8-A  9-D  10-A

Page 48 of 48
YUKARI