Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlerinden biri değildir?

A)    İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

B)    İslami Dönem Türk Edebiyatı

C)     Harezm Dönemi Türk Edebiyatı

D)    Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

E)    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

2.   Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuş ölçütlerden biri değildir?

A)    Tarihî olaylar 

B)    Dinî anlayış 

C)     Coğrafi keşifler 

D)    Siyasi olaylar 

E)    Dilsel gelişmeler

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Hakaniye Türkçesiyle yazılan İslamiyet’in etkisinde gelişen bir eserdir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır, "bilgece söz" anlamına gelir. Din felsefesini (tasavvufu) yalın Türkçesiyle dile getirmiştir.

     Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Divan-ı Hikmet

B)    Kutadgu Bilig

C)     Atabet-ül Hakayık

D)    Risalet-ün Nushiyye

E)    Bengü Bade

2.   Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Şiirle nesir iç içedir.

B)    İslamiyet'in derin izleri vardır.

C)     Destanımsı anlatımlar vardır.

D)    İslam öncesi Türk yaşayışına ait bilgiler de vardır.

E)    Hikâyelerde Türklerin Çinlilerle yaptıkları savaşlar anlatılmaktadır.

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Page 45 of 48
YUKARI