Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A)    Aşkı alevlendiren uzun ayrılık, dostluğun değerini düşürür.

B)    Vapur biraz sonra büyük bir iskeleye yanaşıyordu.

C)     Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış

Nurlu ihtiyarın yanaklarında

D)    Emine, dul bir halanın yanında yetim bir kızdır.

E)    Yan yana oturmuş, bekler dışarıda

Sarışın kediler, siyah kediler.

2.   Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?

A)    Yükseklerinde ömrün dağlar, sular, kovuk / Yükseklerin diliyle tekrar edin nidâmı

B)    Hiç görmedik nigâr ne âlemdedir aceb / Biz hastayız o yâr ne âlemdedir aceb

C)     Her mecliste kendini ortaya atma / İnci deryâda olur gölden çıkar mı

D)    Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım / Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım.

E)    Sarı çiğdem evvel geldi dünyaya / Menevşe baş eğip durdu duaya

Sözcükte alam testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bırakmak" sözcüğü "yanına almamak, yanında götürmemek" anlamında kul­lanılmıştır?

A)    Biraz okuduktan sonra sıkılıp kitabı yerine bıraktım.

B)    Yedigöller gezisini yoğun işler yüzünden haftaya bı­raktım.

C)     Paranın bir kısmını evdeki kasaya bıraktım.

D)    Yaklaşık iki ay önce sigarayı bıraktım.

E)    Acaba şemsiyemi nerede bıraktım?

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili sözcük "ni­tel" anlamında kullanılmamıştır?

A)    Büyük düşünen insanlar büyük işler başarırlar.

B)    Yüksek tepelerin zirvesinde hâlâ kar var.

C)     Sıradan betimlemeleri okuru biraz sıkıyor.

D)    Onun ne kadar kıskanç olduğunu tahmin edemezsin.

E)    Ağır davranışlarıyla herkesin takdirini kazanmıştı.

Sözcükte alam testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Page 42 of 48
YUKARI