Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?

A)    Sonra hepsi bir kez daha unuttu yaşananları.

B)    Dil, onun girdiği vahşi kılıklardan biriydi.

C)     Başkasını görmedim rüyalarımın derinliğinde

D)    Hiçbirini soramadım çevremdeki insanlara

E)    Kuşların bazılarını da ormanda kaybetmiştik.

2.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A)    Ben ağlıyorum, sen de mi kederden bitkin düştün?

B)    Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi ne dersin?

C)     Kulağıma geldi bilmem gerçek mi bu haber?

D)    Sabah güneşinin doğduğu yerde Bilmiyorum, hangi derdin var senin?

E)    Yükselirken, dinleyin insan mıdır bülbül sesi?

Zamirler (Adıllar) testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden  farklıdır?

A)    Gerçekleri sıradan cümleler söyler bize.

B)    büyük cümleler de bize yalanları söyler.

C)     Bu tek cümleyle kuşun kırık kanatları değer size

D)    Çehov, Martı piyesinde ünlü bir yazara âşık olan genç kızı anlatır.

E)    Taşralı öğretmen için bu sene kış erken  gelmiştir.

2.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilden türemiş bir sıfattır?

A)    Uysal bir sarı kedi gibi sokuluyor

B)    Sarı samur saçlarını geriye atar

C)     Hayali bir aşkın hayali parlar gözlerinde

D)    Altın nakışlı Kubbealtı'na gömülür Cem.

E)    Büründüm korkuyla telli ipek kaftana

Sıfatlar testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Page 12 of 48
YUKARI