Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Yahya Kemal’in yaşam serüvenini bilmenin onun şiirine aydınlık getireceğine inanıyorum. O, kaybedilmiş toprakların çocuğu olarak kendini hep sürgün hissetti. Osmanlı sevgisi, yeniye karşı iğneli tutumu buradan kaynaklanır. Çocukluğunu anlattığı satırlar çok ilgi çekicidir. O satırlarda hep yurdunu ve Osmanlıyı aradığını görürüz. Onun için anne sevgisi ne ise Osmanlı sevgisi de odur. Çünkü annesi ona ne vermişse Osmanlı onun doğduğu Balkanlara onu vermiştir. Bu parçada Yahya Kemal’le ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Osmanlı sevgisinin, onu yeniliğe karşı olma düşüncesine ittiği,

B)    Şiirindeki duyguların, yaşadıklarının bir yansıması olduğu,

C)     Çocukluğunun ayrıntılarının iyi bilinmediği,

D)    Balkanlarda geçen çocukluğunun zorluklar içinde geçtiği,

E)    Kendisiyle barışık olamamanın sıkıntısını yaşadığı,

2.   Aslında tek çizgili bir şiir yazmak isterdim. Yahya Kemal gibi, Nazım Hikmet gibi. Ama ben şiire bir çocuk gibi bakmaya alıştım. Ustalık beni sıkıyor. Yaptığımı bozmaktan korkmam, iki üç yılda bir, yaptıklarıma yabancılaştığımı hissederim. Yazdıklarım birdenbire beni ilgilendirmez olur. O zaman şiire yeni başlıyormuş gibi olurum. Eskisinden bambaşka bir yolda yürümeye koyulurum. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada kendisinden söz eden şairin bir özelliğidir?

A)    Şiir çizgisinde sürekli değişiklikler yapmak,

B)    Çağının büyük şairlerini beğenmemek,

C)     Birbirine benzer şiirler yazmak,

D)    Şiiri, düşüncelerini yaymak için kullanmak,

E)    Beğenisinde kalıcı olmak,

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Günlükler, içinde bulunduğunuz günün koşullarıyla şekillenmiş, günlük ihtiyaçları, izlenimleri, kaygıları, eğilimleri yansıtan yazılardır. Rastlantılar belirler bu yazıların yönünü. O gün düşündüklerinizi saptırmadan yazarsınız günlüklerde. Hele onları bir gün kitap haline getirme düşünceniz yoksa kimseyle paylaşamayacağınız sırlarınızı onlarda dile getirirsiniz. Yazarla ilgili bilgi toplayan kişilerin günlüklere yönelmesi de bundandır. Bu parçada günlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A)    Anlatıma özen gösterilmeden yazıldığına,

B)    Yazarlara yönelik araştırmalara kaynaklık ettiğine,

C)     Yazıldığı günün durumunu yansıttığına,

D)    Başkalarına anlatılmayan bilgiler içerdiğine,

E)    Yazarın içinden geçenleri olduğu gibi aktardığına,

2.   Cevat Şakir, yirmi beş yıl ayrılamayacağı Bodrum'da kişiliğinin o sağlam kumaşını dokumaya başlar. Sahte, değersiz davranışlardan tiksinir, kendi küçük yararları için başkalarının önünde eğilmez, işlerini yapmak için kimseye bel bağlamaz. Yurdunun, tarihine, coğrafyasına, insanına hayrandır. Özünü kendi insanından almış. Dayanıklılığı, yürüyüşü, çalışmasıyla bir Anadolu köylüsüdür; korkuyla tanışmamışlığı, ve baş eğmezliğiyle bir Dadaloğlu, bir Köroğlu'dur. Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A)    Çıkarları uğruna başkalarına boyun eğmediğine,

B)    Çalışmalarını kimseden destek almadan yürüttüğüne,

C)     Ait olduğu toplumun insanını sevdiğine,

D)    Anadolu insanının özelliklerini kişiliğinde topladığına,

E)    Kendini tarihin büyük kişilerinden biri gibi gördüğüne,

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Page 10 of 48
YUKARI