Sözcüğün Terim Anlamı

Bilim, sanat, teknik, eğitim, ekonomi gibi alanlarla çeşitli iş ve mesleklerle ilgili özel kavramları anlatan sözlere "terim" denir. Bazı terimler özel olarak türetilir, gündelik dilde yer almaz. Bazıları ise gündelik dilden alınır.

Örnekler:

  • Ölçü, uyak, beyit, seci, aliterasyon... (Edebiyat terimleri)
  • Üçgen, açı, yükseklik, açıortay, kenarortay...(Geometri terimleri)
  • Tuş, boyunduruk, kurt kapanı... (Güreş terimleri)
  • Perde, sahne, suflör... (Tiyatro terimleri)
YUKARI