Duyu organlarından herhangi biriyle algılanabilen (madde ya da cisim özelliği taşı­yan) varlıkları bildiren sözcükler somut anlamlıdır. "Somut”un karşıtı "soyut”tur. Bu­na göre duyu organlarıyla algılanamayan, madde ya da cisim olarak var olmayan, varlığına düşünce yoluyla karar verilebilen varlıklar "soyut”tur.

Örnekler:

  • Taş, su, hava, kafa, beyin, yürek... (Somut varlıklar)
  • Korku, bilgi, güzellik... (Soyut kavramlar)

Soyut olan bir kavram, mecaz yoluyla somutlaştırılabilir. Benzetme ve istiareler somutlaştırmanın önemli bir aracıdır.

  • Umutlarım suya düştü. (Umut, kapalı istiare yoluyla bir nesneye benzetile­rek somutlaştırılmıştır.)
  • Bu tezinle düşüncelerimizi çürüttün. (Düşünce, kapalı istiare yoluyla so­mutlaştırılmıştır.)
  • Onun sözleri, gururumu yaraladı. (Gurur, kapalı istiare yoluyla somutlaştı­rılmıştır.)

Deyimlerimizde de bu duruma çok rastlanır.

  • Kafam kazan oldu. ("Rahatsız olma" soyut durumu benzetme yoluyla somutlaş­tırılmıştır)
  • Cebi delik: (Züğürt, parasız)
  • Kafası kalın: (Kavrayışı kıt)

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI