Sadece olay anlatma amacı güden cümlelerde öyküleme yöntemi uygulanmış sa­yılır. Öykülemede eylemler devinim hâlinde verilir. Kişi, zaman, yer ve olay unsurları yer alır.

Örnekler:

  • O sabah başladı fabrikada grev.
  • İşçilerin hepsi bahçede toplandı.
  • Sabah işe gelen birkaç memur, hem kaytarmak hem de belanın içine girmemek için kapı­dan dönmüşlerdi.

Bazı cümlelerde "betimleme" ile "öyküleme" iç içe geçmiş olabilir.

Örnekler:

  • Basık ve eğri burunlu, ama uzun boylu ve gösterişli bir genç, kalabalığın önü­ne çıktı. (Betimlenen gencin harekete geçmesi, kalabalığın önüne geçmesinin anlatılmasıöykülemedir.)
  • Birkaç memur, bahçe kapısından sessizce girip hiç kimseyi ürkütmeden, baş­larıönlerinde, biraz da çekinerek yönetim binasına girmişlerdi. ("Birkaç memur bahçe kapısından girip yönetim binasına girmişlerdi." denseydi sadece öyküle­me yapılmış olurdu. Cümleye "sessizce", "kimseyi ürkütmeden", "biraz da çe­kinerek" gibi betimleme öğeleri girmiştir.)
YUKARI