Öğeyi Oyla
(16 oy)
MAKALE: Yazarın uzman olduğu dalla ilgili görüşlerini okuyucuya ispatlamak amacıyla yazdığı gazete ve dergi yazılarıdır. Makale türü için konu sıralaması yoktur. Yazar, uzman olduğu konuyla ilgili görüşlerini okuyucuya kabul ettirmeyi amaçlar. Makalede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır. Konu, nesnel bir biçimde ve söz oyunlarına, mecazlara başvurmadan işlenir. Makale yazarı açıklayıcı, tartışmacı anlatım biçimlerinden ve örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. DENEME: Yazarın, özgürce seçtiği konu hakkındaki kişisel düşüncelerini kolay anlaşılır bir dille, iddia ve ispat amacı gütmeden kaleme aldığı yazılara "deneme" denir. Denemeci işlediği konuyla ilgili birtakım gerçekleri okuyucunun bulmasına yardımcı olmaya çalışır;…
Öğeyi Oyla
(16 oy)
HİKÂYE (ÖYKÜ): Hayatın kısa bir bölümünde gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayları fazla ayrıntıya girmeden işleyen yazı türüne "hikâye (öykü)" adı verilir. Edebiyatın gelişim süreci içerisinde öykü iki tarzda gelişmiştir: Olay Öyküsü ve Durum Öyküsü Olay Öyküsü: Bu tarz öyküde yazar, olayı giriş, gelişme, sonuç bölümleri içinde okuyucuya aktarır. Çarpıcı bir olayla okur, öykünün çekim alanına girer.Durum Öyküsü / Kesit Öyküsü: Durum öyküsünde yaşamın bir an'ı, kesiti ele alınır. Okuyucu o an üzerine yoğunlaştırılmaya çalışılır. Günümüz öykücülüğü durum öyküsü üzerine yoğunlaşmaktadır. ROMAN: İnsanla ilgili olayları yer ve zaman belirterek ayrıntılı biçimde anlatan uzun sanat eserlerine "roman" adı verilir. Roman ve öykü…
Page 9 of 17

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI