Öğeyi Oyla
(2 oy)
Cümlenin bütün öğelerini kendisine bağlayan ve cümlenin yargısını taşıyan sözcük veya sözcük gruplarına "yüklem" denir. Bu özelliğinden dolayı yüklem cümlenin temel öğesidir. Diğer öğeler, varlıklarını yüklemin varlığına borçludur ve hepsi, yükleme sorulan sorularla bulunur. Bu yüzden cümle, öğelerine ayrılırken önce yüklem bulunmalıdır. Yüklem tek başına cümle özelliği taşır. Sözcük türlerinin ve gruplarının hepsi yüklem görevinde kullanılabilir. Yüklem, ya çekimli fiil (eylem) ya da isim (veya isim soylu bir sözcük) olur. Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere "fiil cümlesi", yüklemi isim veya isim soylu bir sözcük olan cümlelere "isim cümlesi" denir. Yüklem çeşitli sözcük ve sözcük öbeklerinden oluşabilir: Örnekler: İhtiyar tabiat baharda…
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Bir fikri, bir duyguyu ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı tam olarak bir yargı hâlinde anlatan sözcük grubuna "cümle" denir. Her cümle bir yargı bildirir. Cümle bir sözcükten oluşabileceği gibi birden çok sözcükten de oluşabilir. Cümlenin kendi içinde kurucu birimleri vardır. Cümleyi oluşturan bu birimlere "cümlenin öğeleri" denir.Cümlenin öğeleri şunlardır: A) ANA ÖĞELER Yüklem Özne B) YARDIMCI ÖĞELER Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) Zarf Tümleci
Page 7 of 17

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI