Öğeyi Oyla
(88 oy)
Yapım ekleri, sözcük köklerine ve gövdelerine gelerek yeni sözcükler türetir. Bu sözcüklere "türemiş sözcükler" denir. Türkçede bir sözcük, birden fazla yapım eki alabilir: Örnekler: Say - gı - sız - lık Göz - le- m-ci-lik 1) İsimden İsim Yapan Ekler: İsim kök ve gövdelerinden yeni anlamda başka isimler türeten eklerdir. -lık/-lik /-luk/-lük: orman-lık, kulak-lık, komutan-lık, beyaz-lık, hediye-lik (eşya), öğretmen-lik, güzel-lik, mavi-lik, tuz-luk, çocuk-luk, on-luk, kömür-lük, dört-lük, Atatürkçü-lük... -lı/-li/-lu/-lü: iri-li ufak-lı, bilgi-li, üniversite-li, bereket-li, bulut-lu, İstanbul-lu, görgü-lü, öngörü-lü... -sız/-siz/-suz/-süz: tat-sız tuz-suz, iş-siz güç-süz, kimse-siz... -cı/-ci/-cu/-cü; -çı/-çi/-çu/-çü: odun-cu, kömür-cü, şaka-cı, barış-çı... -cık/-cik: Çınar-cık, zavallı-cık, kedi-cik, yavru-cuk... -ca/-ce/-ça/-çe: Çamlı-ca, aile-ce, güzel-ce, İngiliz-ce yavaş-ça,…
Öğeyi Oyla
(21 oy)
1. İsim Çekim Ekleri İsim çekim ekleri, isimlere gelerek sözcükler arasında geçici ilgiler kuran eklerdir. Çoğul eki, tamlayan ekleri, iyelik ekleri ve hâl ekleri olmak üzere dört gruba ayrılır. a) Çoğul (Çokluk) Eki (-lar / -ler): İsmin karşıladığı nesnenin ya da kavramın sayısının birden fazla olduğunu gösterir. Çoğul eki, diğer isim çekim eklerinden farklı olarak kelimeler arası anlam ilişkisi kurmaz. Örnekler: kitaplar, ödevler, öğrenciler... Boy, millet ve yer adlarından sonra gelen "-lar / -ler" eki topluluk ve genelleme anlamı katar. Türkler, İstanbullular, kentliler... Kişi adlarından ve akrabalık bildiren isimlerden sonra getirilen "-lar /-ler" eki,"-gil" eki göreviyle "topluluk" ve "aile" anlamı verir: Ayçalar,…
Page 10 of 20

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI