Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcükler bütününe "metin" denir. Sözcükler ve cümleler anlamlı bir sıraya konularak bütünlük oluştu­rulur. Bir cümle, paragraf veya şiir, birer metindir.

Bir amaç doğrultusunda yazılan her metinde yargıya dönüşmüş iletiler vardır. Bun­lar o metnin "ana düşünce"sini oluşturur. Yine o metinde bu ana düşünceyi destek­leyen yardımcı düşünce veya düşünceler vardır.

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI