Öğeyi Oyla
(65 oy)
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Her edebi metnin içinde oluştuğu bir dönem vardır. Edebi metinler yazıldığı dönemin izlerini taşır. Edebi metinlerin bazıları konusunu tamamen tarihten alır. Edebi metinler, tarih bilimine kaynaklık eder. Bir edebi metni yazıldığı dönemi göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir. EDEBİYAT-COĞRAFYA İLİŞKİSİ Edebi metnin önemli unsurlarından biridir. Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın izlerini taşır. Bazı edebi metinlerin yazılış amacı, belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmaktır. (Gezi yazıları, egzotik romanlar.) Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi" hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya bakımından önemlidir. EDEBİYAT-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ Edebiyatın konusu insandır ve insan toplum içinde yaşar. Edebi metinler; insanı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini işler.…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Sanat; bir duygunun, tasarının veya güzelliğin kişiyi etkileyen anlatımıdır. Güzel sanatın amacı, insanı etkilemektir. Edebiyatın amacı; duygu, düşünce ve imgelerin söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasıdır. Edebiyatı güzel sanatın dalı yapan üç özelliği vardır: İnsan tarafından ortaya konması, İnsanı konu alması, Amacının estetik duygu uyandırmak olması Güzel sanatlar kullandıkları malzemeler bakımından birbirinden ayrılır. Güzel sanatlar üç ana başlıkta incelenir: Dramatik Sanatlar: tiyatro, bale, sinema, opera İşitsel (Fonatik) Sanatlar: müzik, edebiyat Görsel (Plastik) Sanatlar: mimari, resim, hat, heykel
Page 5 of 10

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI