Öğeyi Oyla
(0 oy)
Edebi metinlerin yazılış amacı sanat yapmaktır. Edebi metinler,gerçeklikle ilişki içinde olsa da kurmacadır. Edebi metinler özel iletişim araçlarıdır. Edebi metin,malzemesi dil olan güzel sanattır. Edebi metinlerde dil, günlük dilden farklı bir işlevde kullanılır. Dil şiirsel işlevde kullanılır ve bireyseldir. Her okuyan, metinden yeni ve farklı anlamlar çıkarabilir. Edebi metnin anlamı, mekana, zamana göre de değişebilir. Yan anlam bakımından zengindir. Edebi metinler, kendilerinden önce yazılan metinlerle benzerlik gösterirler. Edebi metinler tema bakımından aynı olsa da, dil yönüyle birbirinden ayrılır. Edebi metin, yazıldığı dönemin izlerini taşır. Edebi metinler organik bir birliktir.
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
İnsanların iletişim kurmak, kendilerini anlatmak amacıyla bir araya getirdikleri sözlü veya yazılı cümleler topluluğuna metin denir. Metin, dille kurulan bir anlaşma ve anlatma aracıdır. Metin, cümlelerden oluşur. Metnin türünü; metnin yazılış amacı,konusu,kullanılan iletişim kanalı ve hedef kitle belirler. Bilimsel, felsefi, edebi ve günlük metinler birbirinden farklı düzenlenir. Metin anlambilimle ilişkilidir. Metni oluşturan birimlerin dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanmasına "bağlaşıklık" denir. Metni meydana getiren parçalar arasındaki anlam ilişkisine "bağdaşıklık" denir. Metinler yazılış amaçları ve hedef kitleleri bakımından iki grupta incelenir: Edebi Metin ve Öğretici Metin Edebi Metin Edebi metnin yazılış amacı, okuyucuda estetik zevk uyandırmaktır. Dil, heyecan bildirme ve şiirsel işlevde…
Page 3 of 10

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI