Öğeyi Oyla
(9 oy)
Aruz Ölçücü Arap edebiyatına aittir. Hecelerin uzunluk ve kısalıklarına dayanır. Uzun (Kapalı) Hece: Ünsüzle veya uzun ünlüyle biten hecedir. (-) ile gösterilir. Kısa (Açık) Hece: Ünlüyle biten hecedir. ( . ) ile gösterilir. Bütün mısralar bu kurala göre incelenir. Ritm bu kuralla sağlanır. Mısra sonlarındaki hece daima uzun hece kabul edilir; â,î,û uzun hecelerdir. İki ses değerindedir. Bu yüzden uzun kabul edilir. Bir ünsüz,bir ünlü ve tekrar iki ünsüzden oluşan heceler de bazen bir buçuk hece kabul edilir. Kırk, rahm... Bir ünsüz,bir uzun ünlü ve bir ünsüzle kurulmuş heceler de bazen bir buçuk hece kabul edilir. Nâz, yâr... Türk edebiyatında aruz ölçüsü…
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Zihniyet denildiğinde aklımıza bir dönemin; sosyal ve siyasi olayları, kültürü, sanat zevki, insanlar arası ilişkileri, bilimsel ve teknik düzeyi, eğitim anlayışı, gelecek kaygısı, inanç sistemleri gelir. Her eser yazıldığı dönemin izlerini taşır. Şairin şiirinde işlediği tema,şiirin ses ve söyleyiş özellikleri ve dili dönemin özellikleriyle iç içedir. Örnek - 1 Doğru yola gittin iseEr eteğin tuttun iseBir hayır da ettin iseBirine bindir az değil Yunus Emre Yunus Emre Hakkında Kısa Bilgi: Yunus Emre 13.yy'da Anadolu'da yaşamıştır. Şiirlerinde Allah aşkını işlemiştir. Yukarıdaki şiirinde bize o dönemin zihniyetini yansıtan söz ve söz grupları şunlardır: Doğru yola gitmek (yaşama biçimi,inanç sistemi) Er eteğin tutmak (ermiş kişiden…
Page 1 of 10

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI