Öğeyi Oyla
(14 oy)
Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur. Milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memeleketçiliklerine karşı doğmuştur. “Yedi Meşale” adında ortak bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalışmışlardır. İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar. Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek aldıklarını söylemişlerdir ancak Beş Hececilerin yolundan gitmişlerdir. Beyanname ile ortaya çıkan ikinci topluluktur. Geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup bunları işlemeyi amaçlamışlardır. Sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. TEMSİLCİLERİ Cevdet Kudret Solok Vasfi Mahir Kocatürk Ziya Osman Saba Yaşar Nabi Nayır Muammer Lütfi Sabri Esat Siyavuşgil Kenan Hulusi Koray Yedi Meşaleciler ve temsilcileri konusunu aşağıdaki…
Öğeyi Oyla
(12 oy)
Hecenin beş şairi adıyla anılan bu sanatçılar Milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde sadece hece veznini kullanmışlardır. Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. Beş Hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır. Beş Hececiler şiirlerinde önce aruzu kullanmışlardır, heceye sonra yönelmişlerdir. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar. Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz diziminin şiirlerde de görülmesi Beş Hececilerde sık rastlanan bir özelliktir. Toplumsal bilinç eksikliği hepsini romantizme götürmüştür.…
Page 10 of 12

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI