Öğeyi Oyla
(7 oy)
Gösterişsiz ve süssüz bir anlatımdır. Anlaşılması zor sözcüklerin kullanıl­maması, ağır söz sanatlarına yer verilmemesidir. Anlamdaşı "sadelik"; karşıtı "süslü" anlatım "sanatlı" anlatım, çok süslü anlatım için (Divan ve Servetifünûn dönemlerindeki üslup özelliği) "ağdalı" sözcüğü kullanılır. Örnekler: Şafak bir nehr-i hüzn eyler reh-i ümmid-i hûnundan Düşer bin şi'r-i muzlim ol ziyanın her sütunundan Abdülhak Hamit Tarhan (Tanzimat II. Dönem sanatçısı) Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede Gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu Cenap Sahabettin (Yukarıdaki dizelerde süslü,  ağdalı anlatım görülmektedir;  Cenap'ın dizelerinde anlamını bildiğimiz sözcüklerin kullanılması bile süslü, sanatlı anlatımı engelleyememiştir.) NOT Nasıl yazacağı yazarın bileceği bir iştir. Onu bu tutumundan dolayı…
Öğeyi Oyla
(9 oy)
Bir duygu ya da düşüncenin yeterli sayıda sözcükle belirtilmesi, gereksiz sözcük veya söyleyişlere yer verilmemesidir, (Anlamdaşlıktan kaçınmak) Örnekler: "Bu düşüncenize ek olarak ilave etmek istediğim düşüncelerimi söyle­mek, belirtmek istiyorum.” "ilave etmek" sözü zaten "ek olarak" demektir; biri gereksiz. Ayrıca "söylemek" ve "belirtmek" sözcükleri bu cümlede aynı anlamı taşımak­tadır; bu sözcüklerden biri gereksiz kullanılmıştır. "Bundan yaklaşık üç yıl kadar önce o köye yeniden bir kez daha git­miştim." cümlesinde "yeniden, bir kez daha" sözcükleri gereksiz kulla­nılmıştır. BUNLARA DİKKAT EDELİM Vurgu yapmak için aynı sözcüğün yinelenmesi gereksiz bir kullanım oluşturmaz: Örnek: Oğlunu kaybeden anne anlattıkça ağladık, ağladık, ağladık. Akşam, yine akşam, yine akşam…
Page 3 of 4

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI