Öğeyi Oyla
(2 oy)
Kitâb-ı Dede Korkut'un içinde 1 önsözle 12 hikâye vardır. Aşağıdaki parça, "Kanlı Koca Oğlu Kanturalı" hikâyesinden alınmıştır. [Kanturalı yaman bir yiğittir. Trabzon tekfurunun çok güzel ve usta bir okçu olan kı­zı Selcan Hatun'la evlenmek ister. Kızı almak için üç canavarla (bir boğa, bir arslan, bir deve) savaşıp hepsini yenmek koşulu konmuştur. Kanturah, hepsini yenip kızı alır.] Aşağıdaki parçada Kanturalı'nın boğa ile savaşması anlatılmaktadır: Demir zincir ile boğayı getirdiler. Boğa dizin çöktü, boynuzuyla bir mermer taşı yoğurdu, peynir gibi ditti. Kâfirler Aydur: — Şimdi yiğidi atar, yıkar, serer, yırtar dediler. Bunu işidecek kırk yiğit ağlaştılar. Kanturalı sağma baktı, kırk yiğidin ağ­lar…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bu yazıtta, Gök-Türk devletinin kuruluşu, Doğu Gök-Türklerinin 50 yıl Çin tutsak­lığında kalışı (630-681), Kutlug Kağan tarafından tutsaklıktan kurtarılışı, daha sonra kardeşi Kapagan Kağan ile oğulları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in yaptıkları anlatılmıştır. Yazıt, Kül Tigin'in ölümünden bir yıl sonra onun adına dikilen (732) anıtın üzerine yazılmıştır. YAZITTAN ÖRNEK İçre aşsız, taşra tonsız, yabız, yaplak budunda öze olurtım. İnim Kül Tigin birle sözleşdimiz: Akanımız, eçimiz kazganmış budun atı küsi yok bolmazun tiyin, Türk budun üçün tün udımadım, kündüz olurmadım; inim Kül Tigin birle, eki şad birle ölü yiti kazgandım. İnim Kül Tigin kergek boldı. Özüm sa­kındım. Körür közim körmez teg, bilir…
Page 5 of 11

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI