Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Türk edebiyatında islamiyet öncesi döneme ait ürünlerin sayısıçok azdır. Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Anıtları bu dönemin ilk örnekleri sayılır. Dikili taşlar üzerine yazılmış bu kitabelerde Doğu Göktürklerin tarihinden kesitler yer almaktadır. Bu taşlar 720-735 yılları arasında dikilmiştir. Bu anıtlardan Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilen üçü önemlidir. Tonyukuk, Göktürklerin dört kağanına vezir olan bir bilgedir. Kül Tigin, Bilge Kağan'ın kardeşidir. Anıtta Bilge Kağan'ın ağzından kardeşi Kül Tigin'in ölümü işlenmiştir. Bilge Kağan anıtında onun üstün gücü, yetenekleri, başarıları kendi ağzından anlatılmıştır. Bilge Kağan anıtında, adeta hükümdarın halka hesap ver­mesi söz konusudur. Anıt, başarılı bir söylev örneğidir. Anıtlardaki dil işlenmiş…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Destanlar da islamiyet öncesi Türk edebiyatına ait sözlü ürünlerdendir. Türk destanları yazıya geçirilmediği için bu destanlarla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Bir destanın "çekirdek olay", "olayın yayılması" ve "yazıya geçirilmesi" gibi üç aşaması vardır. Türk destanları içinde bu üç aşamayı tamamlayan yoktur. Bunların çoğu, kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiştir. Türk destanlarının tam metinleri elde yoktur; onlarla ilgili bilgiler Çin, iran ve Arap kaynaklarından edinilmiştir. SAKA DESTANLARI Alp Er Tunga Destanı: Alp Er Tunga'nın M.Ö. VII. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Destanda Türk-İran savaşlarıyla İranlılar'ın Efrasiyap olarak bildikleri Alp Er Tunga'nın kahramanlıkları anlatılır. Şu Destanı: Şu, bir Türk hükümdarıdır. Destanda, Türk ülkesine girmek isteyen İskender'in…
Page 9 of 11

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI