Öğeyi Oyla
(0 oy)
"Türk dilleri sözlüğü" anlamına gelen bu eser, 1072-1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. İlk Türk dilcisi olarak bilinen yazar, eserini Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazmıştır. Eser Arapçadır, içinde yer alan örnekler Türkçedir. Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, örnekler verile­rek açıklanmıştır. Eserde yalnız sözcükler yer almaz; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır. Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kul­lanıldığı Türk boyları hakkında da bilgiler verir. Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar. Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir. Yazar, eserini oluşturan mal­zemeleri Türk…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
İslamiyet'in etkisinde yazılan ilk eser olarak bilinir. Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından, 1069-1070 yıl­larında yazılmış ve Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Türk edebiyatında ilk siyasetname olarak bilinir. Kutadgu Bilig "mutluluk veren bilgi" anlamına gelir. Eser, aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. Eserde 73 bölüm, 6645 beyit ve 173 dörtlük vardır. Eser, iran edebiyatından "Şehname" örnek alınarak yazılmıştır; Şehname'nin aruz kalıbıyla yazılmıştır. Kutadgu Bilig sembolik öğeler taşıyan bir eserdir. Eserdeki dört şahsın her biri ayrı bir kavramı sembolize eder. Kün Togdı hakandır, adaleti sembolize eder; Ay Toldı onun veziridir, mutluluğu sembolize eder; Ögdülmiş vezi­rin oğludur, aklın sembolüdür; Odgurmış ise Ögdülmiş'in yakınıdır, yaşamın sonunu, ahireti sembolize…
Page 8 of 11

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI