Öğeyi Oyla
(0 oy)
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI KOŞUK TÜRÜ, ÖZELLİKLERİ ve KOŞUK ÖRNEĞİ SAGU TÜRÜ, ÖZELLİKLERİ ve SAGU ÖRNEĞİ SAV TÜRÜ, ÖZELLİKLERİ ve SAV ÖRNEĞİ DESTAN ve TÜRK DESTANLARI YAZILI ÜRÜNLER KUTADGU BİLİG DİVANÜ LÜGATİT TÜRK ATABETÜ'L-HAKAYIK DİVAN-I HİKMET DEDE KORKUT HİKAYELERİ
Öğeyi Oyla
(24 oy)
Kitab-ı Dede Korkut kim tarafından yazıldığı bilinmeyen, halkın ortak malı olan hikâyelerden oluşan bir eserdir. Kitab-ı Dede Korkut, İslamiyet'in kabulünden sonraki ilk yazılı eserlerden değil, geçiş dönemi özelliklerini yansıtan eserlerdendir. "Geçiş dönemi" sözü bu eser için anahtar kavram niteli­ğindedir. Eser, destan geleneğinden halk hikâyesine geçişin izlerini taşır. Türklerin eski dinlerinden yeni dinleri olan İslamiyete geçişin etkilerini ortaya çıkarır. Dedem Korkut, kimi zaman bir şaman gibidir; kopuz çalar, şiirler söyler; kimi zaman ise bir din bilgini gibi davranır. Kahraman  önce  şarabın   kırmızısını   içer,  sonra  "Adı görklü (güzel) Muhammet'e salavat..." der. Eserde nazımla nesir iç içedir. Destanlar şiir biçimin­dedir, halk hikâyeleri düzyazı…
Page 6 of 11

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI