Öğeyi Oyla
(0 oy)
II. Meşrutiyetin ilanından sonra edebiyat yaşamına atılan Halide Edip, Yeni Lisan ve Milli Edebiyat tartışmalarının olduğu dö­nemde, o zamana kadar alışılmamış yeni bir sözdizimi ve sade bir dille yazdığı hi­kaye ve romanlarıyla yenilik hareketinin tutunmasına katkıda bulunmuştur. Önce psikolojik çözümleme romanı olan Handan'ı yazmış, daha sonra Kurtuluş Savaşı üzerine Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye romanlarını yazmış; son dönemde de Tür­kiye'nin toplumsal yapısını yansıtan Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır ro­manlarını yazmıştır. XX. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü romancılarındandır. Millî ede­biyat akımına katılmıştır. Mütareke yıllarında İstanbul'da ve Kurtuluş Savaşı'na biz­zat katılarak Anadolu'da önemli görevler yapmıştır. Edebiyatımızdaki kadın sanatçı­ların en önemlisidir. Romanlarında realizmi ön planda…
Page 6 of 6
YUKARI