Öğeyi Oyla
(0 oy)
Türkler arasında ilk tarikat kurucusu olarak bilinen ve yaşadığı yüz­yıldan itibaren halkın üzerinde derin etki bırakan ilk sufi Hoca Ahmed-i Yesevî'dir. Ahmed-i Yesevî, sufi şair ve tarikat kurucusu sıfatıyla Türk­ler üzerinde yüzyıllarca etkisini sürdürmüş bir kişidir. Batı Türkistan'daki Sayram kasabasında 11.yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilen ve İbrahim adlı bir şeyhin oğlu olan Ahmed, önce annesini, yedi yaşında da babasını kaybettikten sonra ablası ile birlikte sonradan Türkistan adını alan Yesi'ye gelmiş ve orada yerleşmiştir. Yesi'de o tarihlerde, Arslan Baba adındaki Türk şeyhinin etrafında topla­nanların kurduğu bir tasavvuf geleneği bulunmaktadır. Ahmed, ilk öğre­nimini Yesi'de yaptıktan sonra dönemin önemli İslâmi merkezlerinden Buhara'ya…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yazarlığa Fecr-i Ati topluluğun­da başlamış; ancak Cumhuriyet Dönemi'nde de uzun süre eserler vererek edebiya­tımızın önde gelen bağımsız isimleri arasında yer almıştır. Çeşitli türlerde yazmak­la birlikte asıl ününü romanları ile sağlamıştır. Tarih ve toplum olaylarının her birini bir romanına konu edinerek Tanzimat'tan bu yana meydana gelen toplumsal deği­şimleri işlemiştir. Düşünceye ve teze dayanan eserler vermiştir. Romanları: Kiralık Konak: Kuşaklar arası farklılık, alafrangalık özentileri, aile sarsıntıları gibi olguları işler. Yaban: Aydın-köylü ilişkisini işler. Dolaylı olarak Kurtuluş Savaşı'na yer verir. Ankara: Kurtuluş Savaşı yılları, Cumhuriyet'in ilk yılları ve devrimler döneminin An­kara'sıüzerinedir. Sodom ve Gomore: Mütareke yıllarının İstanbul'unda düşmanla işbirliği eden çev­releri konu edinir.…
Page 5 of 6
YUKARI