Öğeyi Oyla
(47 oy)
Yeni bir kavramı karşılamak üzere, birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere "birleşik sözcük'' denir. Birleşik sözcük denilince akla sadece bitişik yazılan sözcükler gelmemelidir. Birleşik sözcüklerin bazıları, oluşum ve anlam özelliklerine göre çeşitli kurallara bağlı olarak ayrı, bazıları da bitişik yazılır. Birleşik Sözcüklerin Oluşma Şekilleri 1) Tür kayması yoluyla oluşan birleşik sözcükler: Eylem soylu sözcüklerin kalıplaşarak bir kavramı, bir varlığı karşılayan isimlere dönüşmesiyle oluşan birleşik sözcüklerdir. Sözcüklerden biri ya da her ikisi tür değişikliğine uğrayabilir. Örnekler: biçerdöver uyurgezer çekyat gelgit 2) Ses değişimi yoluyla oluşan birleşik sözcükler: İki sözcük, birleşirken ünlü düşmesi veya ünsüz türemesine uğruyorsa ses değişimi…
Öğeyi Oyla
(57 oy)
Yapım ekleri, sözcük köklerine ve gövdelerine gelerek yeni sözcükler türetir. Bu sözcüklere "türemiş sözcükler" denir. Türkçede bir sözcük, birden fazla yapım eki alabilir: Örnekler: Say - gı - sız - lık Göz - le- m-ci-lik 1) İsimden İsim Yapan Ekler: İsim kök ve gövdelerinden yeni anlamda başka isimler türeten eklerdir. -lık/-lik /-luk/-lük: orman-lık, kulak-lık, komutan-lık, beyaz-lık, hediye-lik (eşya), öğretmen-lik, güzel-lik, mavi-lik, tuz-luk, çocuk-luk, on-luk, kömür-lük, dört-lük, Atatürkçü-lük... -lı/-li/-lu/-lü: iri-li ufak-lı, bilgi-li, üniversite-li, bereket-li, bulut-lu, İstanbul-lu, görgü-lü, öngörü-lü... -sız/-siz/-suz/-süz: tat-sız tuz-suz, iş-siz güç-süz, kimse-siz... -cı/-ci/-cu/-cü; -çı/-çi/-çu/-çü: odun-cu, kömür-cü, şaka-cı, barış-çı... -cık/-cik: Çınar-cık, zavallı-cık, kedi-cik, yavru-cuk... -ca/-ce/-ça/-çe: Çamlı-ca, aile-ce, güzel-ce, İngiliz-ce yavaş-ça,…
Sayfa 8 / 19

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI