Öğeyi Oyla
(3 oy)
Türkçe, yapısı bakımından sondan eklemeli bir dildir. Bu sebeple Türkçede yeni sözcükler türetilirken sözcüğün sonuna birtakım ekler getirilir. Türkçede sözcükler, anlamlı bir kökten ve bu köke gelen eklerden oluşur. SÖZCÜK (KELİME) Anlamı olan ya da cümle içinde anlam kazanarak çeşitli görevler üstlenebilen ses veya ses topluluğudur. Türkçede sözcükler, kök hâlinde kullanılabileceği gibi çeşitli ekler alarak da bulunabilir. KÖK Bir sözcüğün kendi anlamıyla ilgili en küçük ve anlamlı parçasıdır. Örnekler: kalemlik, arabada, yolcular, bilgi, çocukça, öğrenci... Bir sözcüğün kökünü bulurken sözcüğün kök ve bütünü arasındaki anlam ilişkisi göz ardı edilmemelidir. Örnek: "Arabacı" sözcüğünde "ara" ve "araba" kavramları görülebilir. Ancak "arabacı" sözcüğü…
Öğeyi Oyla
(3 oy)
MAKALE: Yazarın uzman olduğu dalla ilgili görüşlerini okuyucuya ispatlamak amacıyla yazdığı gazete ve dergi yazılarıdır. Makale türü için konu sıralaması yoktur. Yazar, uzman olduğu konuyla ilgili görüşlerini okuyucuya kabul ettirmeyi amaçlar. Makalede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır. Konu, nesnel bir biçimde ve söz oyunlarına, mecazlara başvurmadan işlenir. Makale yazarı açıklayıcı, tartışmacı anlatım biçimlerinden ve örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. DENEME: Yazarın, özgürce seçtiği konu hakkındaki kişisel düşüncelerini kolay anlaşılır bir dille, iddia ve ispat amacı gütmeden kaleme aldığı yazılara "deneme" denir. Denemeci işlediği konuyla ilgili birtakım gerçekleri okuyucunun bulmasına yardımcı olmaya çalışır;…
Sayfa 10 / 19

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI