Öğeyi Oyla
(3 oy)
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz. (  ) Şiirde yapının bozulması anlamın  bozulmasına yol açmaz. (  ) Bestelenmek için yazılan ve belirli bir ezgiyle söylenen halk şiiri şarkıdır. (  ) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir. (  ) Aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar. (  ) Sanat eseri öncelikle doğruluk ve fayda değil güzellik amacı güder. (  ) Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir. (  ) Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilidir. (  ) Şairin hayatı, edebi kişiliği ve dünya görüşünün bilinmesi, şiirin yorumlanmasına yardımcı olur. (  ) Aynı şiir, farklı…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1) “Dramatik (Ritmik) Sanatlar”ı maddeler halinde yazınız. (Beş madde olup her doğru madde 2 puandır. Toplam 10 puandır.)     2) Saz eşliğinde söylenen, belli bir ezgisi olan sekizli veya on birli hece ölçüleriyle söylenen halk şiirine ne denir? (Doğru cevap 5 puandır.)     3) “Aliterasyon” nedir? Tanımlayınız. (Doğru cevap 8 puandır.)     4) “Edebiyat”ı tanımlayınız. (Doğru cevap 8 puandır.)     5) Öğretici metin türlerinden “Gazete Çevresinde Gelişenler”den beş tanesini maddeler halinde yazarak birer cümleyle açıklayınız. (Her doğru isim 1 puan, her doğru açıklama 2 puan olup toplam 15 puandır.)     6) “Didaktik”, “Satirik”, “Pastoral” şiir…
Page 4 of 5
YUKARI