Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir? A)    Bu destanların şairi belli değildir. B)    Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur. C)     Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer. D)    Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir. E)    Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez. 2.   Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? A)    Dil anlayışı       B)    Dini hayat  C)     Dilbilimcilerin istekleri D)    Dil coğrafyası  E)    Kültürel farklılaşma 3.   Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir? A)    Yunus Emre      B)    Ahmet Yesevi C)     Kaygusuz Abdal D)    Pir Sultan Abdal  E)    Gülşehri Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki…
Öğeyi Oyla
(5 oy)
Aşağıdaki cümlerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Dille, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine --------- sanatlar denir. Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan sanatlara ---------- sanatlar denir. Buna karma sanatlar denildiği de görülmektedir. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara ------------ sanatlar denir. Edebiyat -----, -----, ----- gibi bilim dallarından yararlanır. Edebî metnin konusu , en geniş anlamıyla doğa ile ilişki halindeki duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan  ----’dır. Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise ------- dir. Metinler, ------ ve  ------  diye ikiye ayrılır. Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine…
Page 3 of 5
YUKARI