Öğeyi Oyla
(0 oy)
1) Sanatsal metinlerde dil, genellikle hangi işlevinde kullanılır? (Doğru cevap 10 puandır.) 2) Bir kişinin bir dileğini iletmek yahut bir şey istemek amacıyla yazıp gönderdiği yazılara ne denir? (Doğru cevap 10 puandır.) 3) Falih Rıfkı ATAY’ın “Çankaya” adlı eseri, öğretici metin türlerinden hangisine örnektir? (Doğru cevap 10 puandır.) 4) “Otobiyografi”yi tanımlayınız. (Doğru cevap 10 puandır.) 5) Türk edebiyatındaki ilk gezi yazarının adını ve eserinin adını yazınız. (Yazarın doğru ismi 10 puan, eserin doğru ismi 10 puan olmak üzere toplam 20 puandır.) Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Öğeyi Oyla
(4 oy)
1) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (Her bir doğru cevap 3 puan olup toplam 24 puandır.) Kutadgu Bilig Atebetü’l Hakâyık Divân-ı Hikmet Divânü Lûgati’t Türk Leyla ile Mecnun Mesnevisi Seyahatname Risâletü’n Nushiyye Makalat 2) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (Her maddenin doğru açıklaması 5 puan olup toplam 20 puandır.) Vahdet-i vücûd İnsan-ı kâmil Fenâfillah Mâsiva Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
Page 2 of 5
YUKARI