Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
1) Türkçe hangi dil ailesine mensuptur? 2) “Alçak yerde tepecik kendini dağ sanırmış ” tümcesini ögelerine ayırınız. 3) Ögelerine ayırdığınız tümceyi öge dizilişine ve yüklemine göre inceleyiniz. a-Öge dizilişine göre: b-Yüklemine göre: 4) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisini(eş anlam-zıt anlam-yakın anlam-eşsesli (sesteş)  yazınız. a-Bana uzak ol, Allah’a yakın. b-Karanlıktan çıkmak gibi aydınlığa… c-Çayın kenarında demli bir çay içtik. d-Kıymetımi bilmedin, benden değer vermemi istiyorsun sana. e-Kızım benden sana bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt. ** Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
1) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. a) Tokatlıyla Adanalının konuşurken kelimeleri farklı söylemesine  ……………………. denir. b) Türkiye’deki insanlarla Kırgızistan’daki insanların dillerindeki farklılıklara ………………………. denir. c) Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe ………………… aracılığı ile taşınır. d) Türk dilinin ilk yazılı metinleri …………………… dir. 3) “azıcık, affetmek, oğlum, küçücük” sözcüklerinde görülen ses olaylarını açıklayınız. 4) “Deli gönül abdal olmuş, Gezer Elif Elif diye.” Yukarıdaki şiirdeki ulamaları gösteriniz. 5) Dilin işlevlerini maddeler halinde yazınız. ** Sınav soru ve yanıtlarını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
Page 1 of 5
YUKARI