Öğeyi Oyla
(0 oy)
Çeşitli bilim adamlarının, araştırmacıların, yöneticilerin... mikrofonla ya da mikrofon kullanmadan bir kürsüden önlerindeki dinleyicilere seslenip onları birtakım konular­da bilgilendirmeleridir. Sunumlar, genellikle, bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunma gibi amaçlarla yapılır. Hemen her konuda sunum yapmak mümkündür. Ancak sunum konusu belirlenirken dinle­yicinin kültür düzeyi, bilgi birikimi ve ilgi alanı mutlaka dikkate alınmalıdır. Sunum Öncesi Yapılacak Hazırlıklar Sunum yapacak kişi, öncelikle sunum konusunu belirlemelidir. Değişik kaynaklara başvurarak konuyla ilgili belge ve bilgileri bir araya getirir. Bunları planlı bir konuş­ma metnine dönüştürür. Hazırlayacağı metinde duygu, düşünce ve iddialarını man­tıklı bir akış içinde vermeye özen gösterir. Yapacağı konuşmanın görselliğini ve…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Eskilerin nutuk olarak adlandırdıkları konferans benzeri bir sözlü anlatım türüdür söylev. Bir dinleyici topluluğu önünde yapılan ve işin içine duygusallığın, coşkunun da katıldığıçarpıcı konuşmalardır. Amaç çoğunlukla, bir görüşü, ülküyü, anlayışı vb. savunmak; dinleyicileri etkileyip yönlendirmektir. Başarılı söylevleriyle dikkat çeken, konuşma sanatının inceliklerini iyi bilen kişilere hatip denir. Hatiplerin, genellikle birön hazırlık çalışmasının sonunda özenle hazırladıkları bir metne dayalı olarak yap­tıkları konuşmalar, istenirse hiçbir ön hazırlık yapılmadan da gerçekleştirilebilir. An­cak böyle konuşmaları yapabilmek, herkesin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Bu yüzden de hatip, kendine güvenen, bu işte tecrübe kazanmış, söylev sanatının inceliklerini iyi bilen biri değilse hazırlık yapmadan kürsüye çıkmamalıdır. Bir sözlü…
Page 4 of 4
YUKARI