Öğeyi Oyla
(0 oy)
Günlük yaşamdaki sıradan tartışmaları bir yana bırakacak olursak, açık oturum, pa­nel, forum, münazara gibi sözlü anlatım türlerinin hepsi tartışma boyutludur ve söz konusu tartışmalar önceden belirlenen bir konu ya da sorunla ilgili farklı görüşleri savunan kişiler bir araya getirilerek yapılır. Bu yüzden de tartışmacıların belirlenen tartışma konusu ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan bilgi ve belge toplayarak, araş­tırmalar yaparak tartışmaya hazırlıklı bir şekilde gelmeleri, hatta hangi görüşleri hangi sırayla savunacaklarını planlamaları beklenir. Aksi hâlde yapılacak tartışma verimli olmaz, tartışma konusu, bütün boyutlarıyla ortaya konamaz. Bir başkanın gözetim ve denetiminde yapılan açık oturum, panel, forum, münazara gibi tartışma­larda başkanın başlıca görevleri şunlardır:…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
En az iki kişinin bir konu üzerinde karşılıklı konuşması, soru-cevap yöntemiyle duy­gu ve düşünce alışverişinde bulunmasıdır. Mülakatlarda görüşülecek kişinin toplu­mun geniş kesimlerince tanınan, belli özellikleriyle ünlenmiş biri olmasıçok önem­lidir. Çünkü sıradan biriyle yapılan bir mülakat, okurun ilgisini çekmez ve ancak çok az okur tarafından okunur. Görüşmenin yapıldığı kişiyi topluma tanıtmak, söz konu­su kişinin yaptıkları ya da yapıtları hakkında toplumu bilgilendirmek, görüşülen kişi­den alınacak yanıtlarla okurların merak ettiği bir olay veya durumun karanlık yönle­rini aydınlığa kavuşturmak mülakatlarda öne çıkan amaçlardan birkaçıdır.
Page 3 of 4
YUKARI