Öğeyi Oyla
(2 oy)
Kişilerin , özel işleri ya da haberleşme ihtiyaçları dolayısıyla yazdıkları mektuplar da düz yazı türlerindendir. Bunların güzel bir dille yazılmış olanlarına "edebî mektup" adı verilir. Mektupların genel özellikleri: Özel mektuplar, edebî mektuplar, resmî mektuplar ve iş mektupları gibi türle­ri vardır. Özel mektuplarda gönderici ile alıcının birbirine karşıözel durumu yanında, ele alınan konu da metnin üslûbunu belirler. İş mektupları açık ve sade bir anlatıma sahip olmalıdır. Dostlar ve arkadaşlar arasında konuşulabilecek her konuda mektup yazılabilir; bunlar, özel mektuptur. Özel mektuplar değerini ve gücünü içtenlikten alır. Dilekçe de bir iş mektubu sayılır fakat aralarında küçük ayrımlar vardır. Dilekçeyi kısa ve özlü yazmak gerekir.…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Sempozyum: Bir dinleyici topluluğu karşısında, özellikle bilim, sanat ve fikir ağır­lıklı konularda, değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yap­malarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. Sempozyumda ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir. Sempoz­yumlar, bir başkanın yönetim ve denetiminde yapılır. Başkan, konuyu bölümlere ayırır. Her bölüm için değişik mesleklerden belli sayıda konuşmacı bulunur. Başkan sempozyumu açarken konuyu belirler, gerekli açıklamaları yapar, konuşmacıları ta­nıtır. Konuşmaların sonunda görüşleri kısaca özetler. Sempozyumda yapılan deği­şik konuşmalar, konuyu bütünleyici niteliktedir. Tartışmadan çok, sohbet havası var­dır. Konuşmalardan sonra dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilirler. Açık Oturum: Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir…
Page 2 of 4
YUKARI