Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kaside, genellikle övgü şiiridir. Kaside biçimiyle yazıl­mış yergiler de vardır. Övmek amacıyla yazılan kasideler, konularına göre şöyle çeşitlere ayrılır: Tevhîd: Allah'ın birliğini anlatan kaside. Münâcât: Allah'a yalvarmak için yazılan kaside. Naat: Peygamber efendimizi; ayrıca, din ulularını (ilk dört halifeyi, özellikle Hz. Ali'yi) ve tarikatların ulularını (Mevlâna, vb.) övmek için yazılan kaside. Medhiye: Devrin ileri gelen bir kişisini (padişah, sadrazam, şeyhülislâm, ve­zir...) övmek için yazılan kaside. Divan şairleri, övdükleri kişilerden caize adı verilen bahşiş alırlardı. Onun için de, kaside sunmaya elverişli birtakım fırsatları kollarlardı; sözgelimi, za­manla ilgili olarak, bahariyye (bahar kasidesi), şitâiyye (kış kasidesi), ramazanniye (ramazan kasidesi), îdiyye (bayram kasidesi)… herhangi bir olayla ilgili…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Mani'nin kuruluşunu hazırlayan 1. dizedeki ayak, herhangi bir cümleye bağlanmadan, bağımsız olarak söylenirse, o yoldaki manilere kesik mani (ayaklı mani) denir. Mani kesik bir dize ile başladığı için, bu ad verilmiştir. Bu türlü manilerin uyakları genellikle cinaslı uyak olur; o yüzden bunlara, cinaslı mani de denir. Kuleden Ses geliyor kuleden O kaş o göz değil mi Beni sana kul eden İstanbul "meydan kahveleri"nde söylenen manilerde, kesik dizeler adam aman ünlemiyle doldurulup tam dize haline getirilir; sözgelimi, yukarıdaki ma­ninin ilk dizesi, İstanbul ağzında o yolda doldurulmuştur: Adam aman kuleden Ses geliyor kuleden O kaş göz değil mi Beni sana kul eden…
Page 9 of 31
YUKARI