Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Allah aşkıyla ve Tanrı'ya kavuşma arzusuyla yazılan didaktik ve lirik şi­irlerdir. Kendine özgü besteleri vardır, ilahilerde vahdet-i vücut (varlığın birliği) inan­cı, benlik (nefis) ile mücadele, olgun insan olma gibi konular işlenir. Hece ölçüsüyle, dörtlük birimiyle, koşma ya da semai benzeri (11'li ya da 8'li kalıp­la) olanların yanında aruz vezniyle ve beyit birimiyle yazılmış ilahiler de vardır. Örnek: Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü Bana seni gerek seni * * * Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni * * * Aşkın âşıklar öldürür Aşk denizine daldırır Tecelli…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1- Koşuk: Türkçede genel anlamda "şiir", "manzume" karşılığı olarak da kulla­nılan bu sözcük, İslamiyet’ten önceki dönemde dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle söyle­nen tabiat ve aşk konularını işleyen manzumelerin adı olarak kullanılmıştır. Koşuk­lar İslami dönemde halk edebiyatının ana nazım biçimi olan "koşma"nın eski dö­nemdeki benzerleridir. 2- Destan: Savaş, göç, kahramanlık gibi konu ve temaları olağanüstülüklerle karışık olarak işleyen, uzun, manzum hikâyelerdir. İslamiyet’ten önceki döneme ait destanların yazıya geçmiş metni bulunmadığı için biçim özellikleri hakkında kesin bilgi vermek mümkün değildir. Dörtlük birimi ile ve hece ölçüsüyle düzenlendikleri anlaşılmaktadır. Bu dönemin Türk destanlarının epope örneği olduğu unutulmamalı. 3- Sagu: Ölen kimselerin -özellikle hakanların, hanların-…
Page 8 of 31
YUKARI