Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sevgilinin, doğanın -daha geniş anlamıyla- sevilen herhangi bir şeyin güzelliklerini övmek için söylenen lirik şiirdir. Genellikle, hece ölçeğinin 11 heceli kalıbıyla ve koşma biçimiyle söylenir. Örnek Dinleyin bir güzeli methedeyim Yiğide nisbetle yürüyüşlünün Can feda ederim böyle sunaya Bin türlü naz ile salınışlının * * * Kadife şalvarlı tül libaslının Güvercin topuklu san mestlinin Elleri kınalı kumru neslinin Zülüfü gerdana tarayışlının * * * Entari giyinmiş fireng irengi Yanaklar kırmızı elma irengi Saçları topukla eyliyor cengi Bir hümâ bakışlı on dört yaşlının * * * Karac(a)oğlan der ki güzelin huyu Hezeren çubuğ(u)na benziyor boyu Âb-ı Kevser gibi lebinin suyu Peynirdir…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
İdil, bir kişinin (ozanın, bir çobanın) ağzından yazılıp, kır hayatının güzelliğini ve çobanıl aşkı anlatan kısa şiirdir. Adını, eski Yunan edebiyatında Theokritos'un eidyllion (kısa şiir) adı veri­len şiirlerinden almıştır. Theokritos'un eidyllionları hem monolog (bir kişinin tek başına konuşması), hem de diyalog (iki kişinin karşılıklı konuşması) biçiminde yazılmıştır. Bunlarda çobanların aşkları ve uğ­raşları anlatılmıştır. Daha sonraki dönemlerde, İdil terimi, kır hayatının bir ki­şi ağzından yazılan övgüsü, anlamında kullanılmıştır. Örnek: KIR ŞARKISI Tam otların sarardığı zamanlar... Yere yüzükoyun uzanıyorum. Toprakta bir telaş, bir telaş... Karıncalar öteden beri dostum. Ellerime, hammböcekleri konuyor, Ne şeker şey onlar. Uç böcek, uç böcek diyorum, Uçuyorlar. Pan'ın…
Page 7 of 31
YUKARI