Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Tasavvufun "devir" (ruhun dünyaya inip bedenle birleşmesi, geliş­mesi, olgun insan olması, tekrar ahiret âlemine dönmesi) kuramını anlatan şiirler­dir. Genellikle hece ölçüsüyle yazılır. Düz yazılı olanları da vardır.
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Didaktik "öğretici" demektir. Didaktik şiir, bilim, sanat, za­naat, felsefe, ahlak, din, vb'nin temel ilke ve kurallarını öğretmek amacıyla ya­zılan şiirdir. Eski çağlarda ozanın öğretici, eğitici, yol gösterici bir görevi olduğu kabul ediliyordu. Bilim, sanat, vb. kurallarının belki de sevilerek öğrenilmesini ve bel­lekte kalmasını sağlamak için yazılan bu yoldaki şiirin Batı edebiyatında ilkça­ğa kadar çıkan çok eski bir geçmişi vardır; eski Yunan edebiyatında Hesidos, İşler ve Günler adlı eserinde ahlak, tarım ve gemicilik üzerine bil­gi vermiş; Theogonia adlı eserinde de, evrenin oluşumunu ve tanrı soylarım an­latmıştır. Latin edebiyatında Lucretius, Doğa Üzerine adlı eserin­de varlıkların ve evrenin özünü ve temel yapısını; Vergilius,…
Page 3 of 31
YUKARI