Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Deme, Alevî tarikatinden olan tekke ozanlarının tarikatlarıyla ilgi­li temaları işleyen şiirleridir. Örnek: Güzel âşık çevrimizi Çekemezsin demedim mi Bu bir rızâ lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi * * * Yemeyenler kalır nâçâr Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi * * * Bu dervişlik bir dilektir Bilene büyük devlettir Yensiz yakasız gömlektir Giyemezsin demedim mi * * * Çıkalım meydan yerine Erelim Ali sırrına Can ü başı Hak yoluna Koyamazsın demedim mi * * * Âşıklar kara bahtl(ı) olur Hakkın katında kutl(u) olur Muhabbet baldan tatl(ı) olur Yiyemezsin demedim mi * * * Pîr Sultan Abdal şahımız…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Destan, toplumu yakından ilgilendiren savaş, ayaklanma, eşkıyalık, kıtlık, deprem, yangın, bulaşıcı hastalık salgını, vb. gibi çeşitli olaylar; toplumsal yer­gi ya da eleştiri konuları; öğütler; cimrilik, dalkavukluk, korkaklık, vb. gibi gü­lünç huylar; züğürtlük, mirasyedilik, çapkınlık, vb. gibi acı ya da gülünç hayat olayları; pire, tahtakurusu, boz öküz, uyuz, vb. gibi şeylerle ilgili gülmecelik (mizahî) durumlar üzerine söylenir. Bir âşık edebiyatı ürünü olan bu türdeki destanı, ulusların eski kahraman­lık olaylarını anlatan epope anlamındaki destan ile karıştırmamak gerekir. Destan, bir anlatı (bir olayı hikâye etme) türü olduğu için, duygusal öğelere genellikle yer verilmez; önemli olan, olayı anlatmaktır. Destan, nazım biçimi bakımından, koşma gibidir.…
Page 2 of 31
YUKARI