Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kıta, genellikle, matla beyti olmayan gazel biçimindedir. Kimi zaman matla beyti bulunabilir. Uyak örgüsü; xa   xa   xa... aaxa şeklindedir. En az 2, en çok 12 beyit olur. 4 beyte kadar olanlarına kıta, beyit sayısı dört­ten çok olanlarına kıta-ı kebîre (büyük kıta) adı verilir. 2 beyitlik kıtalar en yay­gın olanıdır. Kıta, aruz ölçüsünün her kalıbıyla yazılabilir. Çağdaş edebiyatta, bir şiirin içindeki dörtlü, beşli, vb. dize kümelerine de kı­ta denmiştir. Kıta'da genellikle şairin mahlası anılmaz. Kıta biçimi ile, genellikle, felsefî ve toplumsal düşünceler; yaygın olarak da yergiler (hicviye, taşlama), eleştiriler  yazılır. Kıta, belli bir düşünceyi anlatmak amacıyla yazıldığı için, genellikle, beyit­ler arasında…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Koçaklama, yiğitlik, savaş üzerine söylenen epik şiir türüdür. Koçaklama terimi, koçak (yi­ğit) sözünden türemiştir. Koçaklama türünün en başarılı ozanları Köroğlu ile Dâdaloğlu'dur. Örnek: KOŞMA Benden selâm olsun Bolu Beyi'ne Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır Ok gıcırtısından kalkan sesinden Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir * * * Düşman geldi tabur tabur dizildi Alnımıza kara yazı yazıldı Delik-demir çıktı mertlik bozuldu Eğri kılıç kında paslanmalıdır. * * * Köroğlu düşer mi gene şanından Ayırır çoğunu er meydanından Kırat köpüğünden düşman kanından Çizme dolup şalvar ıslanmalıdır. Köroğlu
Page 10 of 31
YUKARI