Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Ağıt, bir kişinin ölümünden duyulan acıyı anlatan şiirlerdir. Divan edebiya­tında buna mersiye denirdi. Ağıt yakmanın Türk toplumunda çok eski bir geçmişi vardır. İslâmiyet'ten önceki dönemde, ünlü bir kişinin ölümünden sonra yapılan ve "yuğ" adı verilen dinsel yas törenlerinde sagu denen şiirler söylenirdi; bu şiirlerde, ölünün iyilik­leri, yaşarken yaptığı işler, yiğitlikler anlatılırdı. Elimizde, ünlü yiğit Alp Er Tunga için söylenmiş bir sagudan parçalar vardır. Ana­dolu'da ölenin arkasından yas törenleri düzenleme ve ağıt söyleme geleneği hâ­lâ sürmektedir.Halk şiirinde, kişilerin ölümünden başka, herhangi büyük bir toplumsal fe­lâket dolayısıyla da ağıtlar söylenmiştir. Ağıt, bir nazım biçimi değil, bir şiir türüdür; koşma biçimiyle söylendiği gibi, türkü biçimiyle…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yazılışları, okunuşları aynı söz ve sözcüklerle yapılan uyak­tır. Halk şiirinde eski dönemlerden bu yana kullanılır. Cinası sesteş sözcükler de sağlamış olabilir. Örnekler: Ay ne güzel Yüz güzel, ayine güzel Güzel yâri görenler Dediler! Ay ne güzel Oturmuş zülfün tarar Dizinde ayine güzel (Ayine güzel sözcükleri cinaslı uyaktır. "Ayn" Arapçada yüzdür ve ikinci dizedeki "ayine" bu anlamda kullanılmıştır. Dördüncü dizede üç ayrı sözcük, bu sözcüklerde ses benzerliği oluşturur, son dizedeki ise "ayna" yani görüntüyü yansıtan nesnedir.) * * *  Hey oynayan yavrular Ağaçta kuş yavrular Ellerin derdi biter Benim derdim yavrular (I. dizedeki "yavrular" sözcüğü "çocuklar", II. dizedeki "yavru vermek, üremek",III.…
Page 1 of 31
YUKARI