Öğeyi Oyla
(0 oy)
Her ulusun edebiyatı zaman içinde sürekli değişir. Bu değişimde bazen coğrafya değişiklikleri, bazen yeni bir dinin benimsenmesi, bazen yeni bir kültüre yönelme, bazen de dilde yaşanan önemli lehçe ve şive ayrışmaları belirleyici olur. Türk edebiyatı da yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, tarihin belli dönemlerinde önem­li değişim süreçleri yaşamıştır. Edebiyat tarihçileri, işte bu önemli değişim süreçle­rini ve bu süreçleri doğuran yukarıdaki etkenleri dikkate alarak edebiyatımızı aşa­ğıdaki başlıklar altında inceleme gereği duymuşlardır. A- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Destan Dönemi Sözlü Edebiyat Yazılı Edebiyat B- İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı XI.-XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri Oğuz Türkçesinin…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bilindiği gibi, edebiyat ile tarih birbirinden ayrılamaz iki alandır. Çünkü edebiyatın da tarihin de ana konusu insan ve onun yaşamıdır. Her ikisi de okur olarak bizi, geç­mişten bugüne insanın yaşam serüveninin peşinden koşturur. Tek farkla ki tarih bu serüveni olabildiğince gerçeğe uygun sergilemeye çalışırken edebiyat kendine böy­le bir sınırlama getirmez, insan gerçeğini kurgulayarak, bir başka ifadeyle yeniden üreterek okura gösterme yolunu tercih eder. Dolayısıyla da her edebiyat yaratısı, tarih gibi, şu ya da bu ölçüde bir çağa, döneme ayna tutar. İster sözlü, ister yazılı olsun, bütün edebiyat yaratılarında karşımıza belli bir çağın, dönemin insanı; o in­sanın yaşamı, hayata bakışı, gelenek…
Page 8 of 8
YUKARI