Öğeyi Oyla
(0 oy)
Eski Türk Toplumunda Şairler Türk toplumunda şairler aynı zamanda rahip, büyücü, bilici, hekim, dansçı ve musikici idiler. Bunlar şaman, kam, oyun, baskı, ozan gibi anlar verilir.Bunların tanrılara kurban sunmak, ölülerin ruhlarının gökyüzüne çıkması için yol göstermek, hastaları sağırmak, gelecekten haber vermek gibi çeşitli görevleri vardı. Bu işler için özel törenler yapılır. Bu törenlerde şamanlar coşup kendilerinden geçerek çalar, söyler, dans niteliği taşıyan hareketlerle sıçrar, toplumu etkileri altında bırakırlardı.   Eski Türk Toplumunda Törenler 1- Sığır Töreni: Eski Türk inanışlarında ungun’lar (totemler) önemli bir yere sahipti.Bu totemlerden biri de Öküz idi.Yılın belli dönemlerinde Türkler, bu kutsal sayılan öküzleri avlamak için sürek avına…
Öğeyi Oyla
(2 oy)
İslamiyet öncesi döneme özgü destan geleneği, İslamiyet'in kabul edilmesinden sonraki dönemlerde de devam etmiş ve İslam inanışlarının etkilerini taşıyan birçok destan yaratılmıştır. Bu destanların başlıcaları şunlardır: Manas Destanı: Kırgız Türkleri arasında XI. ve XII. yüzyıllarda oluştuğu düşünü­len Manas Destanı, Kazak-Kırgız Türk kültür dünyası içinde bugün de bütün canlı­lığı ile yaşamaktadır. Destanın kahramanı Manas, İslamiyet'i yaymak için mücade­le eden bir kişidir. Böyle olmakla beraber Manas Destanı'nda İslamiyet öncesi Türk kültüründen, inançlarından derin izler görülür. Satuk Buğra Han Destanı (Satukname): Bu destanda İslamiyet'i yaymak için mücadele eden Satuk Buğra Han'ın yaşamından kesitler yer alır. Satuk Buğra Han Destanı Hakkında: Satuk Buğra on iki…
Page 5 of 8
YUKARI