Öğeyi Oyla
(0 oy)
Dünya Edebiyatında Önemli Destanlar Yalnız Türkler değil, hemen her ulus, yazının kullanılmadığı ya da çok az kullanıl­dığı dönemlerde birtakım destanlar yaratmıştır. Diğer uluslara ait bu destanların ba­zılarışunlardır: Gılgamış: Sümerlere aittir. Şehname: İranlılara aittir. Firdevsi tarafından yazıya geçirilmiştir. Şinto: Japonlara aittir. İgor: Ruslara aittir. Mahabharata: Hintlilerle aittir. Ramayana: Hintlilere aittir. Kalavela: Finlilere aittir. Odysseia: Yunanlılara aittir. Homeros tarafından yazıya geçirilmiştir. İliada: Yunanlılara aittir. Homeros tarafından yazıya geçirilmiştir. Le Cid: Fransızlara aittir. Niebelungen: Almanlara aittir.
Öğeyi Oyla
(5 oy)
KÖK-BÖRİ: Totem devri yaşayan Türklerin totemi bozkurt, destanlarda hayat ve savaş gücünü temsil eder. Bozkurt, destanlarda Tanrı kurt ,anne kurt, ordular önünde yürüyen kumandan olarak geçer.Türkler bozkurta önce Tanrı diye tapmışlar, sonra kendilerinin bozkurt soyundan geldiklerine, böylelikle birer bozkurt olduklarına inanmışlardır. IŞIK: Bu motif destanların kuruluşunda kutsiyetten kaynaklanan hayat verici bir özelliğe sahiptir. Destanların büyük kahramanları; bu kahramanlara kadınlık ve mukaddes Türk çocuklarına annelik yapan kadınlar ilahî bir ışıktan doğarlar. Şamanist inanca göre yerden on yedi kat göğe doğru gittikçe aydınlanan bir nur âlemi vardır ki bunun on yedinci katında bütün göz kamaştırıcı ışığıyla Türk Tanrısı oturur. Yeryüzünde iyilik yapan…
Page 2 of 8
YUKARI