Öğeyi Oyla
(0 oy)
İslamiyet’ten önceki dönemde adı bilinen, birkaç şiiri ele geçmiş ilk Türk şairi Aprin Çor Tigin'dir. Budist Uygurlarındandır. Yaşadığı dönem bilinmemektedir. Bu dönem­den adı bilinen bir başka şair, Divan ü Lûgati't-Türk'te Kaşgarlı Mahmut'un sözünü ettiği "Çuçu"dur. Ancak Çuçu'nun hiçbir şiiri ele geçmemiştir. Çeşitli Türk boylarının milattan önceki dönemlerde de yazıyı kullandıklarına dair bilgiler varsa da bu yazıların çoğunun örnekleri bulunamamıştır. Bilinen ilk "yazılı Türkçe metin", Kazakistan'ın başkenti Almatı (Alma Ata) yakınlarında bulunmuştur. Bu metin, MÖV. ya da VI. yüzyıla ait olduğu sanılan bir mezardan çıkmış bir satır­lık bir yazıttır. MS IV. ve V. yüzyıllarda Yenisey Irmağı dolaylarında Kırgız Türkleri­nin diktikleri "Yenisey Yazıtları"nda da…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Türk edebiyatının en karanlık dönemidir ve yukarıda sözünü ettiğimiz "Destan Dönemi"ni de içine alır. Türklerin tarih sahnesine çıkmalarıyla başlayan bu dönem, is­lamiyet'in kabul edilmesine kadar yaratılan sözlü ürünlerin hepsini kapsar. Türkler, yerleşik yaşama çok geç geçen bir ulustur. İslamiyet'i kabul et­meye başladıkları yıllara (IX. yüzyıl) kadar hep göçeçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Ge­nellikle hayvancılık, avcılık ve akıncılık yaparak hayvanlarının peşinde, at sırtında bir otlaktan diğerine göçmüşlerdir. Boylar hâlinde ve çadırlarda yaşamış; az çok gelişmiş bir yazı dilleri olsa da, göçebe yaşamları nedeniyle yazı dilini kullanma ge­reği pek duymamışlardır. Dolayısıyla, genellikle Şamanist ve Maniheist inanışlara sahip bu boylarda edebiyat daha çok, sözlü bir gelenek…
Page 1 of 8
YUKARI