Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Türkler yaklaşık olarak IX. yüzyıldan itibaren boylar hâlinde İslamiyet'i kabul etme­ye başlar. Bunda hem Türklerin Şamanist inanışlarının İslam inanışlarına yakın ol­ması hem de Türk-Çin düşmanlığı büyük rol oynar. Çünkü Arap dünyası da Çinli­lerle savaş halindedir ve bu ortak düşmanlık, Türklerle Arap dünyasının yakınlaş­masına neden olur. Arap dünyası, yiğitliklerine hayran kaldıkları Türk boylarını yan­larına çekerek hem Çinliler karşısında güç kazanmak hem de İslamiyet'i daha ge­niş coğrafyalara yaymak istemektedir. Bu yüzden de Türk boylarıyla dostluk ve ak­rabalık bağları kuvvetlendirilmeye, Türk beyleri Arap saraylarına komutan olarak alınmaya başlanır. Hatta daha da önemlisi, 752 yılında Çinlilerle yapılan Talaş Savaşı'nda güç birliği yapılarak savaşa birlikte…
Page 16 of 16
YUKARI