Öğeyi Oyla
(2 oy)
Eğer insanlar toplum hâlinde yaşamakta olmasalardı hiç kuşkusuz, dile gereksin­me duymayabileceklerdi. Öte yandan dil olmasaydı insanların bir arada yaşamala­rı, anlaşabilmeleri, bir toplumu oluşturmaları da söz konusu edilemezdi. Kısacası, insanı insan eden dil, toplumun da başlıca temel taşlarındandır; ulusu ulus yapan öğelerin en başta gelenidir; kültürün bel kemiği sayılabilir. Dilin toplumla olan bağları, onun bir "toplumsal kurum" olarak nitelenmesine yol açar. Toplum bilimciler dille toplumun ayrılmaz bağlarını, ilişkilerini çeşitli açılardan inceledikleri gibi, dil bilimciler de bu alanda çok geniş araştırmalara girişmişlerdir. Bugün dil toplum bilimi (ya da dilsel toplum bilim) adlı geniş bir araştırma alanı var­dır. Dil olayları, dil konularıyla toplumsal sorunlar…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Dilden yararlanan, dili araç olarak kullanan edebiyatla bütün bilimlerin, felsefenin, psikolojinin ilişkisi vardır. Dil, hepsinde ortak ve temel öğedir. Edebiyatın sanatla ilişkisi ise doğrudan doğruya, özellikle şiir, öykü, roman ve tiyatro türlerinde, kendi­sinin de sanat ve estetiği erek edinmesindedir. Ayrıca tüm sanat dalları ve edebi­yat, her biri ayrı ayrı biçimlerde olsalar bile insana seslenen, onda bir şeyler uyan­dırmak isteyen anlatım alanlarıdır. Edebiyat, insan yaşamını konu almaktadır; onunla sıkı bir ilişkidedir. Kimi türlerin­de, örneğin, gerçekçi bir öyküde, bir romanda, bir oyunda, bilimsel bir konuda söy­leşen; felsefeye dayanan bir konuda tartışan; psikolojik bir olayın içinde yaşayan in­sanın betimleme ya da ruhsal çözümlemesi yapılırken…
Page 7 of 10
YUKARI