Öğeyi Oyla
(3 oy)
SESSİZ GEMİ Artık demir almak günü gelmişse zamandan,Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu.Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden.Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden Yukarıdaki metin kurmaca, estetik güzellik, söyleyiş güzelliği yaratma amaçlı edebî bir metindir. Anlatıcının hissettirmeye çalıştıkları, okurun algılama becerisine bırakılmış me­tindir. Bu metinde bilgi verme,…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcükler bütününe "metin" denir. Sözcükler ve cümleler anlamlı bir sıraya konularak bütünlük oluştu­rulur. Bir cümle, paragraf veya şiir, birer metindir. Bir amaç doğrultusunda yazılan her metinde yargıya dönüşmüş iletiler vardır. Bun­lar o metnin "ana düşünce"sini oluşturur. Yine o metinde bu ana düşünceyi destek­leyen yardımcı düşünce veya düşünceler vardır.
Page 6 of 10
YUKARI