Öğeyi Oyla
(0 oy)
Duygu, düşünce ve isteklerin, dilin temel söz di­zimi kurallarına uygun olarak kurulan ve ardışık sıralanan cümlelerle ifade edildiği anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde şiire (nazım) özgü dize (mısra) düzeni kul­lanılmaz; nazım birimi, ölçü, uyak gibi biçim ve ahenk öğelerine başvurulmaz. Duy­gu, düşünce ve istekler, belli bir plan çerçevesinde ve paragraflara bölünerek dile getirilir. Paragraflar ve paragrafları oluşturan cümleler, çeşitli anlam ilgileriyle birbi­rine bağlanır. Düz yazı (nesir) metinleri öğretici metinler ve sanatsal metinler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Duygu, düşünce ve isteklerin okuyucuda heyecan uyan­dırmak amacıyla olabildiğince güzel, etkili, yoğun, ahenkli ve ustalıklı bir anlatımla dile getirildiği bir anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde eskiden dizeler (mısra) hâ­linde yazmak, ölçü ve uyak (kafiye) kullanmak gibi zorunluluklar söz konusuydu. Ama zamanla bu zorunluluklar ortadan kaldırıldı. Böylece serbest şiir (nazım) adı verilen bir yola girildi. Bu yüzden de ölçüsüz ve uyaksız yazıldığı hâlde pek çok metin günümüzde şiir kabul edilmekte, hatta dizeler yerine cümlelerle yapılandırıl­mış kimi metinlere bile şiir denmektedir. Servet-i Fünun şairlerinin etkileyici, okurda heyecan uyandırıcı, yetkin bir anlatımla yazdıkları kimi düz yazılarını mensur şiir adıyla dergilerde yayımlatmaları işte bu yaklaşımın sonucudur. Bu…
Page 4 of 10
YUKARI