Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sanat, düş gücü, yaratıcılık ve yetenek gerektiren bir insan etkinliğidir, insanların çok eski zamanlardan beri duygularını, düşüncelerini ya da amaçlarını itade etmek için yaratmış oldukları resim, heykel, müzik türünden ürünler sanat yapıtı olarak ni­telendirilir. Ne var ki bir nesnenin sanat ürünü sayılabilmesi için belirli özellikleri ol­ması gerekir. Bu özelliklerden en önemlisi onun özgün ve tek oluşudur. Bir başka deyişle, daha önce başkası tarafından yapılmış bir ürünü taklit ederek ortaya çıka­rılan bir nesne güzel olsa da kişinin kendi duygularını ve düşüncelerini yansıtmadı­ğı, yoğun düşünsel yaratıcılık sürecinden geçmediği için sanat yapıtı sayılmaz. Fabrikada seri olarak çok sayıda üretilen birbirinin eşi ürünler de…
Page 10 of 10
YUKARI